The Organization and our Projects


To give an impression of what’s been done these last 6 months, we would like to let you in on all the things the Foundation has accomplished:
o Conducted a Basic Level Coaching Course for 30 Coaches from the Police Service;
o Completed the first half of the youth football leagues in all the Zones
o Conducted training for the first set of volunteers in the Life Skills Education programme ‘Futbol Forever’;
o Participated in the Vital Voices Conference in South Africa, Sport for Social Change Workshop in Nairobi and Gender Equity in Sport for Social Change Conference in Casablanca;

o Participated in FAZ women’s league and the Lusaka Province Youth Football League;
o Developed Financial, Volunteers and Stores Management Policies;
o Affiliated to the Physical Education Sport and Development Network and the National Organisation for Women in Sport Physical Activity and Recreation.

Of course, in the next months we (In The Netherlands as well as in Zambia) will work very hard to reach even more. A new plan for the next few years will be made very soon. Of course we will keep you informed!


Logo Kalusha Foundation New
Op dit moment zijn er in Zambia twee mensen fulltime werkzaam voor de foundation. Hiervan is 1 persoon verantwoordelijk voor de programma’s in de wijken; de ‘programmes coördinator’ en 1 persoon voor de aansturing van de tientallen vrijwilligers, de voorlichtingsactiviteiten en het meisjesprogramma.

De Foundation maakt gebruik van vele vrijwilligers om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan coaches, peer educators en coördinatoren per zone. De Kalusha Foundation heeft de wijken waarin zij actief is namelijk opgedeeld in 14 zones, welke elke bestaan uit 3 of 4 wijken. Per zone is vervolgens een zone coördinator het rechtstreekse aanspreekpunt voor de Foundation. Welke op zijn/haar beurt een team van vrijwilligers, de zogenaamde ‘zone committee’ aanstuurt en op de hoogte houdt. Door middel van deze goed gestructureerde werkwijze worden inmiddels 6000 jongens én meisjes bereikt.


Logo Kalusha Foundation New