Half Time!

November 25, 2007

De helft van mijn tijd hier zit er alweer op, nog slechts 3 werkweken te gaan, time flies! Afgelopen week wederom een drukke, nuttige week.

Maandag het begin van een nieuwe week, na een druk weekend, een redelijk rustige dag op kantoor. Het programma voor de week doorgenomen en ‘s middags naar het Internet, aangezien we dit op kantoor helaas (nog) niet hebben.

Dinsdagochtend stond er een bezoek aan Chibolya op het programma. Met ditmaal als doel het bezoeken van de daar aanwezige community scholen. In deze zone wordt namelijk intensief met de scholen samengewerkt. Jongens en meisjesteams vormen onderdeel van onze league en doen mee aan onze toernooien.

Benieuwd was ik naar de mogelijkheden om dit verder uit te werken en te kijken naar de huidige mate van samenwerking. In hoeverre kunnen de faciliteiten van de scholen gebruikt worden om onze ‘life skills education’ activiteiten verder te ontplooien, welke rol kunnen de leraren hier eventueel in spelen en hoe wordt er op dit moment samengewerkt met de zone committee in deze wijk? Het begin van wat een slopende en indrukwekkende dag zou worden. De omstandigheden waarin die kids les krijgen zijn on-ge-loof-lijk en haast niet te beschrijven, toch doe ik een poging.

60 kids of meer opgepropt op de grond in iets wat door moet gaan voor een klaslokaal. In de brandende zon, want daken zijn vaak een ongekende luxe, lopen de zweetstraaltjes van hun gezicht af, maar toch blijven ze lachen en word ik overal met veel enthousiasme begroet! 8 verschillende scholen heb ik deze dag bezichtigd. Vele zonder water, daken, boeken, tafels en stoelen, Bizar!

Toch ben ik ervan overtuigd dat er een hoop mogelijkheden liggen om de samenwerking verder uit te werken, de leraren nog meer bij onze activiteiten te betrekken. Alle scholen zijn bereid om hun lokalen of gemeenschappelijke ruimtes een aantal keer per jaar gratis beschikbaar te stellen, zodat wij de teams hier voorlichting kunnen geven, super! Nu aan mij de taak om een programma te maken voor aankomend jaar.

Woensdag weer een normale werkdag, dat wil zeggen een dagje op kantoor. Met de meiden een programma gemaakt voor de donderdag en vrijdag; wanneer wij de bedenker van het Futbol Forever Programma zouden ontvangen; een sport en life skills programma waarin sommige van onze vrijwilligers zijn getraind.

Donderdag wederom een lange dag! ‘s Morgens om half 8 vertrokken naar kantoor; Alex kwam ’s morgens vroeg vanuit L.A. aan in Lusaka. Als eerste een meeting met onze vrijwilligers; hoe is de implementatie van het programma in de verschillende wijken gegaan, waar lopen ze tegen aan, wat moet er anders? enz. Na de lunch naar Chilenje waar een drietal vrijwilligers één van de clinics (het gehele programma bestaat uit 26 uitgewerkte clinics) demonsteerden. Hierna met de taxi door naar een community school in Kanyama.

Hier hebben de vrijwilligers het programma geïntroduceerd bij de leraren om zo op een vrij eenvoudige manier een groot aantal kinderen op een effectieve manier te bereiken. Doel van het programma is namelijk om gedragsveranderingen bij kinderen te stimuleren. Door sport als middel te gebruiken om vaardigheden aan te leren, zullen deze uiteindelijk ook in hun dagelijks leven gekopieerd moeten worden. Dat een school hiervoor de juiste locatie is, komt mede doordat de leraren de kinderen ook buiten het sportveld om van dichtbij mee maken en veranderingen in gedrag snel kunnen waarnemen.

Na een bezoekje aan het veld waar de activiteiten plaatsvinden, was het inmiddels donker en tegen 7-en; er stond nog 1 afspraak op het programma. Nadat we ook deze laatste afspraak goed hadden afgesloten was het 21.00 uur geweest en keek ik terug op een lange, maar zeer nuttige en interessante dag.

Vrijdagmorgen een bespreking met Alex en de meiden om onze bevindingen ten aanzien van het programma en hoe nu verder te bespreken. Zaak is nu om het een en ander aan Kalusha voor te leggen, die is uiteindelijk toch degene die hierin een beslissing moet nemen. Naar mijn inzien heeft dit programma zeer veel potentie, maar zal het vallen of staan met de beschikbare middelen.

Mijn aanbeveling om begin volgend jaar een pilot programma te laten starten in Kanyama, wordt nu in overweging genomen. Tijdens deze pilot zullen alle 26 clinics voltooid worden, zodat eventuele gedragsveranderingen en overige resultaten goed zichtbaar worden en gekeken kan worden of het programma inderdaad een aanvulling kan zijn op onze huidige activiteiten.

En toen zat ook deze week er weer op. Gister alles ten aanzien van het Futbol Forever Programme op papier gezet. En vandaag volop aan de slag om de input voor de informatiemappen (met dank aan Floor) te complementeren. Deze mappen zullen a.s. vrijdag tijdens een workshop voor 25 van onze vrijwilligers aan hen overhandigd worden. Speerpunt ligt hierbij wederom op de Life Skills Education. Zo worden onder andere oefeningen en spelen uitgewerkt die zij naast de huidige voetbalactiviteiten kunnen introduceren. Wordt uitgelegd waar wij als foundation voor staan, wat wij willen bereiken en hoe zij hierin een zeer belangrijke rol spelen. Morgen weer de start van een nieuwe week, ik houd jullie op de hoogte!

Groetjes vanuit een zeer warm Lusaka, Zambia.
Marlies van der Kolk.
marlies@kalushafoundation.org

Latest News

  1. Women Football Coaching Course in Mozambique
  2. Sponsorloop Nova College Slinge groot succes!
  3. Nova College Slinge in het zweet voor Kalusha Foundation!
  4. De kracht van Afrika!
  5. Kalusha Foundation in de spotlights…

Previous